หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1 .pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตารางสอบ ป.5.pdfตารางสอบ ป ...
2021-03-16 10:28:39
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม).p ...
2021-02-17 08:48:20
ตารางเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปี-63-สถานการณ์โควิด
ตารางเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปี-63-สถานการณ์โควิด ...
2021-01-28 22:56:17
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 _ 64
ดาวน์โหลดใบสมัครป.1-ปี-2564.pdf ...
2020-11-30 17:52:23
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดตารางสอบ ป.1 - 6 ตารางสอบ ป.1 .pdfตารางสอบ ป.2.pdfตารางสอบ ป.3.pdfตารางสอบ ป.4.pdfตารา ...
2020-11-24 13:26:35
ตารางเรียน ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ตารางเรียน-ภาคเรียนที่-1-ปี-63-ปกติฉบับสมบูรณ.pdf ...
2020-08-17 19:27:54
ตารางเรียน(แยกตามกลุ่ม) ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.1.pdf           ตารางเรียน (แยกตาม ...
2020-06-25 10:41:08
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2563 (แยกเรียนตามกลุ่ม ช่วงCOVID 2019)
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (แยกเรียนตามกลุ่มช่วง COVID 2019)ภาคเรียนที่ 1   ปีการ ...
2020-06-23 17:02:28
ประกาศ การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ...
2020-06-30 09:59:16
ประกาศปัจจุบัน