หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

ประกาศ เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดประกาศ เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf ...
2018-11-05 07:26:14
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้ถึงกำหนด วันรับการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อย ...
2018-11-01 13:04:00
ราชชื่อผู้สมัครสอบวัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อสมัครสอบเข้าระดับชั้น-ป.1-ปีการศึกษา-2562-มีสิทธิ์สอบ.pdf ...
2018-10-31 17:36:55
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน  2561      ...
2018-08-31 10:10:23
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ดาวน์โหลด  ใบสมัครป.1.pdf  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562.pdf&n ...
2018-10-31 17:42:03
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...
2018-05-26 21:50:19
ตารางเรียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1/2561
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระดับชั้น ...
2018-05-11 11:45:37
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  ดา ...
2018-03-14 07:09:32
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1 - ป.6 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลด   -  ตารางสอบ ป.1 .pdf  ...
2018-02-14 11:06:50
กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด   -  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2 ...
2018-03-14 07:09:57
ประกาศปัจจุบัน