สัญลักษณ์ ดอกไม้ สีประจำโรงเรียน


สัญลักษณ์ ดอกไม้ สีประจำโรงเรียน

ตราสอเสือชฏาครอบ ดอกไม้ดอกแก้วเจ้าจอม สีชมพูสีประจำโรงเรียน