หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ
ข่าววิชาการ

การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ...
2023-04-28 13:04:28
ปรับตารางการจัดกิจกรรม Demonstration school SSRU Summer camp
ปรับตารางการจัดกิจกรรม  Demonstration school SSRU Summer camp2023  วันสืบสานประเพณีสง ...
2023-04-09 17:11:31
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​2565​โรงเรียนสา​ธิตมหาวิทย​าลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdfตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2-2565.pdf ...
2023-02-14 14:27:54
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) วันที่ 3 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 25 ...
2022-12-13 19:58:48
Academic Calendar Semester 2 Academic Year 2022
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ...
2022-10-25 12:41:51
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัว ป.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566.pdfประกาศ ผ ...
2022-10-12 11:36:19
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ...
2022-09-14 08:38:24
National Institute of Educational Testing (Public Organization) Basic National Educational Test or O-NET (Ordinary National Educational Test) Grade 6 Academic Year 2022
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Or ...
2022-08-07 10:39:10
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566ใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ...
2022-08-17 13:48:33
ประกาศย้อนหลัง