หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-02 14:07:21

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ฝ่ายประถม รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

การรับสมัคร: วันที่ 8 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2568  การสมัคร:  ผู้สมัครต้องมีอายุ 5 ปี 6 เดือนขึ้นไป (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2568)  ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล หรือได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน

การประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.