หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 2565
เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-11 17:10:51

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี