หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-21 00:21:12

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการนับคะแนนปรากฏว่า

เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์ ผู้สมัคร หมายเลข ๒ มีผลการนับคะแนนเป็นลำดับที่ ๑ ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในการมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงพร้อมป้ายผลการนับคะแนน และมอบช่อดอกไม้กำลังใจให้กับผู้สมัครทั้ง ๒ คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf