หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร > นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-10 09:59:31

นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตจัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกเสร็จสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567  ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ 

การฉีดวัคซีนเอซพีวีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และสโมสรวัฒนธรรมหญิง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนหญิงไทยใต้  นักเรียนจะได้รับเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 6 เดือน และโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการรับบริการต่อไป