หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > กิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
กิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-09 18:01:39

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  ณ ซีโลฟ์แบงคอก กรุงเทพมหานครร ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.  ท่านผู้ปกครองตอบรับการเดินทางภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ค่ะ   นำส่งอาจารย์ประจำชั้น

ทัศนศึกษาการเรียนรู้ P.1-2_67.pdf