หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-07 14:07:04

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์ - 1  มีนาคม  2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

                          ดาวน์โหลดเอกสาร

ป.1
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1.pdf
ป.2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.2.pdf
ป.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.3.pdf
ป.4
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.4.pdf
ป.5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.5.pdf
ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.6.pdf