หน้าหลัก > ประกาศ > โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โครงการเรียนฟรี 15 ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-29 17:12:29

โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  โดยนำใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจากการซื้ออุปกรณ์การเรียน พร้อมกับสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาผู้ที่มาใช้สิทธิ์ เพื่อนำมาเบิกเงินจำนวน 195 บาท โดยสามารถเบิกได้ที่อาจารย์ประจำชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560