หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวบริหาร > ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-05 17:52:35

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ครบวาระ ๒ ปี

จะต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ ซึ่งผลการเสนอชื่อและสรุปให้ พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีก ๑ สมัย จากนั้น รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

ได้ชี้แจงกับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑.pdf