หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ตารางเรียน(แยกตามกลุ่ม) ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน(แยกตามกลุ่ม) ชั้น ป.1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-25 10:41:08

ดาวน์โหลด

ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.1.pdf           ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.2.pdf

ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.3.pdf          ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.4.pdf

ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.5.pdf          ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ป.6.pdf


ตารางเรียน (แยกตามกลุ่ม) ชั้น ป.1 - 6 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563