หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > ฝ่ายพยาบาลขอแจ้งให้ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตทุกท่าน เรื่องการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2567
ฝ่ายพยาบาลขอแจ้งให้ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตทุกท่าน เรื่องการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-04 13:51:44

4 มิถุนายน 2567 ฝ่ายพยาบาลขอแจ้งให้ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตทุกท่าน เรื่องการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ตรวจ สุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนักส่วนสูง ตรวจสายตา ตาบอดสี  ตรวจการได้ยิน และตราวจปัสสาวะหาสารเสพติด(เฉพาะนักเรียนชั้นป.5-6)