หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-26 19:47:42

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เรียนท่านผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ได้แจกใบการตอบรับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT) กับนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 

ซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566  กรุณานำส่งคืนภายใน 30 ตุลาคม 2566