หน้าหลัก > กิจกรรม

เปิดเรียน หลังจากหยุดวันปีใหม่
เปิดเรียน หลังหยุดวันปีใหม่  ...
3 ม.ค. 61
วันเด็ก ปี 2561
ขอขอบคุณ ภาพจาก campus.sanook.com ...
12 ม.ค. 61
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการกำหนดการบูรณาการสัญจร.pdf ...
17 ม.ค. 61
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ...
18 ม.ค. 61
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บูรณาการสัญจร ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560ท้องฟ้าจำลอง ...
19 ม.ค. 61
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  ...
1 ก.พ. 61
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  ...
2 ก.พ. 61
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
บูรณากรสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
บูรณาการสัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  ...
6 ก.พ. 61
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560  ...
7 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขาแคมป์ จ.นครนายก
กิจกรรมปัจจุบัน