หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อบรรยาย สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ ด้วยคะแนน ๒๔๖ ได้เข้ารอบระดับส่วนกลาง
คลิปการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒ ในวันที่ ๒๐ ...
2022-02-23 12:16:32
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  เด็กๆ เรียนสนุกสนานได้ความรู้ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญ ...
2022-02-22 18:42:21
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรียนสนุกสนานกันมากนะ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์#ssru &n ...
2022-02-22 18:36:51
The 52th Word School Children's Art Exhibition Republic of China ( Taiwan )
ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพ  ระดับนานาชาติ ในรายการ The 52th Word ...
2022-02-14 10:20:24
การประชุมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดการประชุมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-07 17:26:29
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-16 19:44:30
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ร้องเพลงหวานดุจน้ำผึ้ง 甜 ...
2022-01-23 01:13:03
เด็กหญิง ปทิตตา สงวนดี น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ปทิตตา  สงวนดี  น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ร้องเพลงจีน ด ...
2022-02-16 19:46:29
เด็กหญิง ธีริศรา มาเกิด (น้องคุนหมิง)
เด็กหญิง ธีริศรา  มาเกิด (น้องคุนหมิง)  ชั้นประถมศึกษปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-01-23 00:45:02
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจกราฟิกและสร้างผลงานจาก Blender & After Effect
นล - สวัสดีครับ ชื่อ สินล กิตติมงคลสุข ครับ เป็นนักเรียนชั้นม.4 ตอนนี้เรียนวิทย์-คณิต อยู่ที่สวนสุนั ...
2022-01-06 20:46:17
ข่าวย้อนหลัง