หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > HSK ครั้งที่ 127
HSK ครั้งที่ 127

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-24 12:21:10

恭喜!! 恭喜!! 恭喜  

ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่ลงสมัครสอบ HSK ครั้งที่ 127 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย จาก   www.chinesetest.cn

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK1  มีดังนี้ 

** คนที่ 1 เด็กชายสรณ์ ใจประเสริฐ (น้องปูม) ชั้นป.6 

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน200คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 


** คนที่ 2 เด็กหญิงญาณิศา ศรีสังข์ (น้องพริกแกง) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน188คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 88 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 


** คนที่ 3 เด็กหญิงกัณฐิกา อิทธิวรรณพงศ์ (น้องข้าวหอม) ชั้นป.4  

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน188คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 88 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 


** คนที่ 4 เด็กชายบุริมธรรม เปล่งขำ (น้องต้นบุญ) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน177คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 93 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน 


** คนที่ 5 เด็กหญิงตีรชญา หาญสวัสดิ์ (น้องมินท์) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน172คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 93 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 79 คะแนน 


** คนที่ 6 เด็กหญิงภัทรดา ศิริพิพัฒน์ (น้องอิ่มเอย) ชั้นป.4

สอบ HSK ระดับ 1 #ผ่านด้วยคะแนน147คะแนน โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 93 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 54 คะแนน