หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 13 KAO International Environment Painting Contest for Children
13 KAO International Environment Painting Contest for Children

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-02 08:57:39

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด 60 คน จากการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากประเทศญี่ปุ่น 

รายการ 13 KAO International Environment Painting Contest for Children 

หัวข้อ "มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ" จัดโดย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฝึกสอนโดยอาจารย์พิชัย นิยมธรรม