หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งาน ๘๐ ปี : คณะครุศาสตร์
งาน ๘๐ ปี : คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-09 15:49:58

งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา ที่คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้  

ภายในงานประกอบด้วยการจัดกิจกรรมของสาขาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับพี่ ๆ นักศึกษา 

โดยได้รับการตอบรับเป็นเสียงเดียวกันถึงความสนุกสนานในการทำกิจกรรม