หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา:โรงเรียนสาธิต
งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา:โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-09 15:50:16

งาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา  ภายในงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของอาจารย์ และนักเรียน 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้บริหาร 

ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงเรียน ให้กำลังใจและชื่นชมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว