หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลากหลายกิจกรรมกับงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา
หลากหลายกิจกรรมกับงาน ๘๐ ปีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-09 15:50:47

การจัดงาน ๘๐ ปี สวนสุนันาทา ในวันที่ ๘ และ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

เช่น คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรรศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น  

เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด