หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ๙๕ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕
๙๕ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-22 17:03:09

๙๕ ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  เวลา๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์  โรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม)