หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ
เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 14:58:59

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ Online  บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดย

เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 2  คว้า 3 เหรียญ

1. รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35  คะแนน =74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน

2. รางวัลเหรียญทอง วิชา Advanced English ครั้งที่ 4  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565

ได้คะแนน Conversation(5 ตัวเลือก)= 12,                 Conversation(8 ตัวเลือก)=6, 

                      Structure(5 ตัวเลือก) =3,                     Structure(8 ตัวเลือก) =12,

             Error Detection(5 ตัวเลือก)=10,                  Vocabulary(5 ตัวเลือก)=10, 

                    Vocabulary(8 ตัวเลือก)=6,                    Reading(5 ตัวเลือก)=29,

คะแนนรวม=88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน

3. รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35   คะแนน =48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน