หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > AF Championships 2019
AF Championships 2019

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-01 08:19:24

เด็กชายศุภศิษย์ เดชะไกศยะ นักเรียนชั้น ป.๓/๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันยิงธนู รายการ AF Championships 2019 ในรุ่นประถมศึกษา จัดโดยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ร่วมกับสนามยิงธนู AF Archery เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา