หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > A Fight For Freedom
A Fight For Freedom

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 10:44:08

วันที่ 28กันยายน 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ หน่วยงาน Never Such Innocence ( NSI ) ประเทศ อังกฤษ ได้มอบเกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน จากการประกวดวาดภาพ ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ " A Fight For Freedom " มีผู้ส่งผลงาน 4,000 คน จาก 44 ประเทศทั่วโลก และได้นำผลงานเผยแพร่ผลงานงานของนักเรียนไปทั่วโลก  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน