หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > A Healthy Planet Earth
A Healthy Planet Earth

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-26 15:03:26

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 มูลนิธิ Frogs Are Green ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Froge Are Green 2020 Kid's Art Contest ในหัวข้อ "A Healthy Planet Earth " มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,200 ผลงาน จาก 24 ประเทศทั่วโลก มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 2   ด.ญ.มีเพียร         รูปแก้ว          ป.1/2

รางวัลที่ 3  ด.ญ.อิฐิญา          อู๋ไพจิตร        ป.4/2

รางวัลชมเชย   ด.ญ.ขรพรรษ      ไหวพริบ  ป.2/1

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง