หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Annual Children's Painting Competition
Annual Children's Painting Competition

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-28 19:07:33

คณะผุ้บริหาร อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชัภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 

มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ "Celebration or Festival " จาก 5 ประเทศทั่วโลก มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รางวัล Excellent Prize   ด.ญ.ขรพรรษ     ไหวพริบ               ป.2/1

รางวัล APHW ( ชื่อรางวัลยอดเยี่ยมของหน่วยงาน )   ด.ญ.ชัชญานิช    วรบุตร                 ป.2/3

รางวัล Frist  Prize   ด.ญ.วิมุตตา         อร่ามแสงจันทร์   ป.4/1

รางวัล Second Prize   ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง              ป.4/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง