หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Annual Children’s Painting Competition หัวข้อ If I am Olympic player (APHW) ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND WASHING
Annual Children’s Painting Competition หัวข้อ If I am Olympic player (APHW) ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND WASHING

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 10:19:42


วันที่ 21กันยายน 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ 3 รายการ มีรายการดังต่อไปนี้   การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  รายการ Annual Children’s Painting Competition   หัวข้อ  If I am Olympic player  จัดโดย   ( APHW ) ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND WASHING  ประเทศ ญี่ปุ่น

มีส่งผลงาน 2,000คน จาก 25 ประเทศ ทั่วโลก  ได้รับรางวัลตามรายการ ดังต่อไปนี้

รางวัล  Excellent  Prize รับเกียรติบัตร

1.ด.ญ.ชัชญานิช        วรบุตร                ชั้น ป.2/3

รางวัล  APHW   Prize รับเกียรติบัตร

1.ด.ช.กิตติ์ณัฐ           จิรปรียารักษ์      ชั้น ป.6/1

รางวัล  Frist  Prize  รับเกียรติบัตร

1.ด.ญ.ณัฐฐา              คำภารักษ์          ชั้น ป.5/2

รางวัล  Poster   Prize รับเกียรติบัตร

1.ด.ญ.วิมุตตา            อร่ามแสงจันทร์  ชั้น ป.4/1 

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง