หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ " My dream story
ประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ " My dream story

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-19 20:09:17

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 มูลนิธิ APHW ประเทศญี่ปุ่น ได้มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ Annual Children's Painting Competition ในหัวข้อ " My dream story " ณ The Reserve Sukhumvit 61 จาก 5 ประเทศทั่วโลก มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รางวัล Excellent Prize

ด.ญ.ขรพรรษ         ไหวพริบ                ป.3/4

รางวัล APHW ( ชื่อรางวัลที่ 2 ของหน่วยงาน )

ด.ญ.ประภามาศ     ณ พัทลุง               ป.5/2

รางวัล Frist Prize

ด.ญ.มีเพียร             รูปแก้ว                  ป.2/2

รางวัล Second Prize

ด.ญ.วิมุตตา             อร่ามแสงจันทร์    ป.5/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง