หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพ่นยาฆ่าเชื้อ
การพ่นยาฆ่าเชื้อ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-17 07:02:06

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทุกอาคาร พร้อมทั้งทำความสะอาดทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสCOVID-19 ฝ่ายงานอาคารสถานที่ได้ระดมคนงานช่วยกันพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง ห้องน้ำ ห้องเก็บของ โรงอาหาร ราวบันได ประตู ระเบียง บริเวณที่มีการสัมผัส รวมถึงบริเวณโดยรอบโรงเรียน สนามเด็กเล่น อ่างล้างมือ ทางเดิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีกับบุคลากรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย