หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-02 16:05:23

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ฝ่ายประถม  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 8 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2568  การสมัคร: ผู้สมัครต้องมีอายุ 5 ปี 6 เดือนขึ้นไป (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2568)

ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล หรือได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลสูงสุดของโรงเรียน

กำหนด: การประเมินวัดความพร้อมและสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศผลคัดเลือก: วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2567                               รับเอกสารมอบตัว: วันที่ 26-28 สิงหาคม 2567

มอบตัวนักเรียน: วันที่ 2-3 กันยายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น.         ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร02-160-1109 ต่อ 101  

ดาวน์โหลดใบสมัคร   http://primary.sd.ssru.ac.th/page/academic2025   มาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว สาธิตสวนสุนันทากันนะคะ