หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงธนู
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงธนู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:39:05

กีฬายิงธนู

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒนฺ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ ให้เกียรติเป็นผู้แทนผู้บริหารถ่ายภาพเป็นขวัญและกำลังใจให้กับด.ช.ศุภศิษย์ เดชะไกศยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันยิงธนูในรายการ TOAC CURCUIT สนามที่ ๔ ในประเภทธนู recurve รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามยิงธนู Archery Thai โดยสามารถเก็บคะแนนรวมได้เป็นอันดับ ๑ จากการแข่งขันทั้งหมด ๔ สนาม ซึ่งทำการแข่งขันมาตลอดทั้งปี ๒๕๖๑