หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉีดพ่นเฉพาะภาคสนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณรอบอาคาร
ฉีดพ่นเฉพาะภาคสนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณรอบอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-22 08:44:14

19  กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อรัญ  สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

มอบหมายฝ่ายอาคารให้ประสานพ่นยุง  ฉีดพ่นเฉพาะภาคสนาม โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณรอบอาคาร ฝ่ายอาคาร สถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพ ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา