หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิต ชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมงานปั้นดินจิ๋วและร้อยมาลัยคริสตัน
นักเรียนสาธิต ชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมงานปั้นดินจิ๋วและร้อยมาลัยคริสตัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-16 18:58:33

วันที่16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ อาจารย์พิชัยนิยมธรรม นำนักเรียน ชั้น ป.6/1 , ป.6/2 และ ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมปั้นดินจิ๋ว และร้อยมาลัยคริสตัน ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา