หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศ... “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”
รางวัลชนะเลิศ... “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-31 17:49:35

รางวัลชนะเลิศ... “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)

            วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  ให้เกียรติบันทึกภาพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงสุชญา บุญประชา  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๖/๒ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพในรายการ “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)” ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพดีเด่น สมคท. ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

download รางวัลชนะเลิศ1 “IT เพื่อคุณภาพมีชีวิต (It for Quality of Life)”