หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > The 22 nd Annual 2019 Peace Pale International Art Exhibition and Awards
The 22 nd Annual 2019 Peace Pale International Art Exhibition and Awards

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-09 12:44:44

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผศ. ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ The 22 nd  Annual 2019 Peace Pale International Art Exhibition and Awards หัวข้อ " กีฬา และ สันติภาพ " จัดโดย มูลนิธิ Peace Pale ประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน