หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ
จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-05 06:55:05

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ นำโดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผลงานทางด้านศิลปะ ได้นำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกดีเด่นของนักเรียน ส่งเสริมการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " แม่ของฉัน "  ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนระดับชั้น ป.2 - 6  ระหว่างวันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2563  หน้าเสาธง อาคาร 16