หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๖๔
ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-04 09:21:22

">

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "การพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช