หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > นักเรียนได้กล้าแสดงออก
นักเรียนได้กล้าแสดงออก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-14 09:56:11

วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในด้านของการใช้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสดงออกอย่างเหมาะสมวัย เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางภาษาและสนุกกับการเรียน#ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา#กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม#ภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่1#ActiveLearning