หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-05 16:03:45

ขอแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์  

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา