หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของเดือนสิงหาคม
โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของเดือนสิงหาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-16 14:04:47

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนให้ดำเนินโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของเดือนสิงหาคม ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม