หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:35:36

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งการแสดงของนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมอุ่นไอรักฯ ด้วยบทเพลง "ออเจ้า" ฝึกซ้อมโดยอาจารย์แคทธียา เจริญสุข และ อาจารย์สุภารณี สาระสา จัดแสดงเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑