หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน 230 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส
มอบรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน 230 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:29:25

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " คริสต์มาสของฉัน " ซึ่งมอบหมายให้อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ได้ดำเนิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ จำนวน 230 ผลงาน จัดแสดง ณ ตึก 16 หน้าห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ฝ่ายประถม ) ผลงานได้จัดแสดง ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2561