หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เยาวชนดีเด่น ปี 2564
เยาวชนดีเด่น ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-16 09:47:30

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา ได้รับการคัดเลือก เข้ารับโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 7 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา