หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมหัวข้อ BASIC PHONIC FOR TEACHER
การอบรมหัวข้อ BASIC PHONIC FOR TEACHER

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-12 20:38:56

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ BASIC PHONIC FOR TEACHER โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้