หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้
ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-18 11:23:40

ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือร่วมใจจัดตะกร้าผลไม้ ในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ซึ่งจัดงานในวันพุธที่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓