หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขนมต้มชาววัง
ขนมต้มชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-02 06:23:57

ขนมต้มชาววัง

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยอาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล และอาจารย์สลักจิต  สุขสอาด จัดเตรียมนักเรียนเพื่อทำขนมต้มชาววัง เข้าร่วมเฉลิมฉลอง ๘๐ ปีสวนสุนันทา

ขนมต้มชาววัง.pdf