หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-11 17:15:59

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี