หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำความรู้ที่มี และใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
นำความรู้ที่มี และใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-28 23:40:47

นำความรู้ที่มี และใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์    เด็กหญิง สิรินาถ อารีรัตน์ (น้องมาตา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ไปเป็นจิตอาสาเล่นนิทานภาษาอังกฤษให้นักเรียนในสังกัด  กทม.  น้องมาตามีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมและได้ช่วยเหลือสังคมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  กอบัวแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และอาจารย์ที่ช่วยสนับสนุน ให้น้องกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม