หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
สอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:56:56

สอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคกำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วประเทศ ทุกระดับธรรมศึกษา (ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก )ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)                                                                                                                      เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.  สอบวิชาธรรม
 เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.  สอบวิชาพุทธ
 เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.  สอบวิชาวินัย